Onze God is de grote en almachtige schepper. De aarde, de mensen, de Melkweg en het heelal zijn de resultaten van zijn schepping. Alles wat er is en doorstaat is in overeenstemming met Zijn gevestigde orde en regels. Onze God is de God van orde en regels. Alles wat buiten zijn gevestigde orde en regels is, wordt veroordeeld tot vernietiging.

Bediening van orde en regels binnen de gemeente

God doet alles in overeenstemming met orde en regels. Daarom is het ook belangrijk om orde en regels te hebben binnen de gemeente, welke het lichaam van Jezus op aarde vertegenwoordigt.

Nog in de tijd van de oude testament heeft God in de tempel mensen aangesteld om toezicht te houden op de naleving van orde en regels (Nummeri 1:47-54, 3:5-8).

Wij zien de boosheid van Jezus wanneer hij de wanorde in de tempel zag. Met moed joeg hij de overtreders de tempel uit en de tegen de bedienden van de tempel zei hij ‘’schande’’ voor jullie die de chaos in de tempel van God hebben toegelaten.

Jezus’ discipelen kunnen beschouwd worden als toezichthouders van orde en regels aangezien zij tijdens Zijn prediking betrokken waren met orde bewaren, voedsel uitdelen en andere organisatorische werkzaamheden. Bijvoorbeeld, de Heer Jezus deed het wonder van de vermenigvuldiging van broden en vissen pas nadat Zijn discipelen ervoor hadden gezorgd dat de menigte die gekomen waren om naar Hem te luisteren in groepen gingen zitten. ( Johannes 6 )( Marcus 6:40)

Zo ook de apostelen die later op hun beurt de eerste gemeente aanspoorde om zich te houden aan de gepaste regels en orde van de gemeente. ( 1 Korintiërs 11:34) ( Filemon 1:1)

Het doel van de orde en regels van de gemeente “Huis van God’’ is:
- Binnen de gemeente gepaste orde en regels vaststellen en naleven, aangezien de gemeente het geestelijke lichaam van Jezus voorstelt en God zich aan de wereld openbaart middels dit lichaam als God van orde en regels.

- Door middel van trouwe en toegewijde dienaren de kerkelijke diensten veiliger, aangenamer en efficiënter maken.

- De mogelijkheid bieden om de wedergeboren christenen met hun kennis en kunde God te dienen en een zegen te worden in de oprichting van de gemeente.


Uitvoerder van orde en regels moet het volgende zijn:

 

- Wedergeboren christen, lid van de desbetreffende gemeente

- Bekend met de vastgestelde orde en regels van de gemeente

- Voorbeeldig in het naleven van de orde en regels

- Eerlijk ten opzichte van iedereen, zonder onderscheid te maken

- Sociaal, vriendelijk en respectvol ten opzichte van iedereen. De eerste indruk van een gemeentebezoeker is afhankelijk van de houding van de uitvoerder van orde en regels.

- Aandachtig en zorgzaam zijn voor mensen die daar behoefte aan hebben

Verantwoordelijkheden van degene met de bediening van orde en regels

- Op tijd aanwezig zijn in de gemeente op de het afgesproken tijdstip van de voorganger, samen met hem nagaan of alles in orde is (zijn er beschadigde voorwerpen, open ramen enz.)

- Stoelen klaarzetten naar het aantal mensen

- Nieuwe bezoekers en leden van harte verwelkomen

- Tijdens de dienst toezicht houden, zodat de aandacht van de mensen voor de preek en aanbidding niet verstoord wordt (heen-en-weergeloop, hardop gepraat enz.)

- Zonder toestemming geen toestemming verlenen voor fotografie en/of vide-opname

- Alert zijn, dat er water is voor de preker

- op afgesproken tijdstip collecte ophalen

- Kennis maken met nieuwkomers en adressen uitwisselen

- Aan het eind controleren of alles in orde is in de kamers, toiletten en gemeenschappelijke ruimtes

- Bij het opmerken van buitengewone dingen de voorganger op de hoogte houden.

Verantwoordelijkheden van de voorganger omtrent orde en regels:

 

- Met toestemming van de pastoor mensen aanstellen voor een bedieningen

- Toezicht houden op het naleven van de regels van de mensen met een bediening

- Geregeld contact opnemen met de mensen in de bediening, te weten komen over de problemen omtrent de bediening, bemoedigen en hun weer omhoog helpen.

- Alvorens de komst van de mensen al in de kerk aanwezig zijn.

- Geregeld contact hebben met de pastoor zelf of met een van zijn hulpen

- De dienst voorbereiden, aangeven wat er moet gebeuren

- Vriendelijk en geduldig zijn voor de mensen met een bediening

- Nieuwe methodes bedenken voor de ontwikkeling en verbetering van orde en regels binnen de gemeente (kennis maken en contacten leggen met de verantwoordelijken van orde en regels van de gemeente De banier en andere gemeenten)

Bediening van orde en regels wordt beschouwd als een van de belangrijkste en gezegende bedieningen. Veel invloedrijke gezalfden van God zijn met deze bediening begonnen.